Begrijpend lezen, alle teksten de baas!

Begrijpend lezen is een vaardigheid die van groot belang is. Je hebt begrijpend lezen nodig bij vrijwel alle vakken op school. Bijvoorbeeld bij het vak Rekenen en dan met name bij verhaaltjessommen. Het leggen van verbanden is heel belangrijk omdat je de som pas kunt uitrekenen als je door hebt hoe het verhaaltje in elkaar zit.

Verder gebruik je begrijpend lezen ook voor vakken zoals Aardrijkskunde, Geschiedenis en Natuur. Als je niet begrijpt wat je leest, kun je je de leerstof niet eigen maken. Of je moet alles letterlijk uit je hoofd leren. Sommige kinderen kunnen dat…… maar begrijpen niet wat ze leren.  Als je de vraag in een toets niet begrijpt, wordt het lastig om er antwoord op te geven.

Wat leer je tijdens deze training?

* Je leert in 6 stappen hoe je een tekst kunt lezen zodat je hem ook begrijpt en onthoudt.

* Belangrijke woorden uit de tekst te halen d.m.v kleurtjes.

* Weten wat signaalwoorden, verwijswoorden, synoniemen en tekstverbanden zijn.

* Je woordenschat vergroten.

* Plezier (terug) krijgen in het vak begrijpend lezen.

Praktische informatie:

Tijdens de training gaan we met 3 tot 6 kinderen aan de slag. In 6 lessen van 5 kwartier leren de kinderen te werken met de 6 stappenstrategie om teksten beter te begrijpen. Door na te denken over de tekst en jezelf vragen te stellen, worden verbanden gelegd, waardoor overzicht en inzicht ontstaat. Daardoor snap je de tekst en kan je het in je eigen woorden navertellen. Door met kleuren en plaatjes te werken, krijg je meer inzicht in de tekst. Mindmappen is hier een onderdeel van. Ook oefenen we Cito teksten om te leren omgaan met de vraagstelling die Cito hanteert.

Voor wie:

Kinderen uit groep 5 t/m 8 en middelbare scholieren uit klas 1 en 2.

De training Alle teksten de baas! bestaat uit 6 sessies van 5 kwartier. De kosten van de training zijn € 225,- voor de 6 bijeenkomsten inclusief materiaal. Wanneer uw kind de training liever individueel volgt zijn de kosten € 275,-

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met RT praktijk Letterbos.

WhatsApp Image 2018-07-07 at 15.13.58