Hallo, ik ben Ingrid Hendriks. Ik ben een gediplomeerd remedial teacher en heb een ruime ervaring in het primaire onderwijs. Naast mijn ervaring in het primaire onderwijs heb ik heb ook gewerkt als dyslexiebehandelaar voor ONL (Onderwijszorg Nederland), waar ik kinderen wekelijks begeleidde met dyslexie.

Het werken met kinderen met leerproblemen was voor mij de reden om na de PABO aansluitend de tweejarige post HBO opleiding IB/RT te gaan volgen. Om mij verder te specialiseren in de verschillende aspecten van lees- en spellingproblemen bij kinderen en de specifieke begeleiding van kinderen met dyslexie, heb ik de  Masteropleiding Special Educational Needs (SEN), richting lees-, spelling- en dyslexiespecialist met succes gevolgd. Omdat ik mij ook meer wilde verdiepen in de rekenproblematiek heb ik de cursus “Behandelaar Ernstige Reken- en Wiskundeproblemen en Dyscalculie (ERWD)” gevolgd zodat ik kinderen met rekenproblemen ook goed kan begeleiden.

Ik volg regelmatig cursussen en trainingen om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen binnen mijn vakgebied om kinderen nog beter te kunnen begeleiden.

Ik ben lid van de LBRT (Landelijke Beroepsvereniging van Remedial Teachers) en werk volgens de richtlijnen van deze beroepsvereniging. Daarnaast ben ik lid van Balans (vereniging voor ouders van kinderen met een leer- en/of gedragsstoornis).

Voor informatie, aanmelding of een vrijblijvend intakegesprek kunt u per e-mail of telefonisch contact opnemen met RT praktijk Letterbos, of klik hier voor de folder.