Jungle Memory, werkgeheugentraining

Wat is het werkgeheugen?

Het werkgeheugen is een van de executieve functies van ons brein. Het dient om informatie gedurende korte tijd te onthouden en te bewerken. De vaardigheden van het werkgeheugen zijn nauw verbonden met het leren.

Ziet u bij de hieronder geschetste kenmerken al meteen een kind uit uw klas of gezin voor u? Uit onderzoek blijkt dat deze kenmerken in vele gevallen gerelateerd zijn aan een werkgeheugenprobleem. Het werkgeheugen blijkt één van de belangrijkste voorspellers van schoolsucces te zijn. Werkgeheugenproblemen hebben dan ook een grote impact op het leren.

  • Kan instructies moeilijk opvolgen
  • Is er met z’n gedachte niet bij
  • Het gaat het ene oor in en het andere oor uit
  • Zit veel te dromen
  • Let vaak niet op
  • Is snel afgeleid
  • Kan moeilijk beginnen aan taken, is als laatste klaar
  • Haakt vaak af tijdens een taak
  • Vraagt vaak: ‘Wat moest ik ook al weer doen?’

Het werkgeheugen is te trainen met Jungle Memory.

Wat is Jungle Memory?

Jungle Memory is een online-programma dat het werkgeheugen en de verwerkingssnelheid traint. De oefeningen zijn gebaseerd op materiaal dat vanuit school bekend is: letters en rekensommen. Jungle Memory maakt gebruik van dubbeltaken waarbij bijvoorbeeld uitkomsten van voorgaande sommen vastgehouden moeten worden in het hoofd terwijl er ondertussen een nieuwe som uitgerekend moet worden. Dubbeltaken bieden meer uitdaging aan het werkgeheugen dan gebruikelijke werkgeheugenoefeningen.
Er zijn drie soorten oefeningen die zich aanpassen aan leeftijd en aan prestatie.

De training duurt ongeveer 15- 20 minuten per keer en in de regel traint men thuis, vier maal per week gedurende een periode van acht weken. 

Voor meer informatie zie de folder Jungle Memory training of neem contact op met RT praktijk Letterbos.

junglememory