Welkom

Welkom bij RT praktijk Letterbos.

 

RT praktijk Letterbos is een praktijk die zich heeft gespecialiseerd in de specifieke ondersteuningsbehoeften van kinderen met leerproblemen en/of leerstoornissen.

 

De begeleiding wordt gegeven door Ingrid Hendriks, gediplomeerd Remedial Teacher, Master Special Educational Needs.

 

De praktijk is er voor kinderen in het basisonderwijs en uit de onderbouw van het voortgezet onderwijs bij wie het leren niet verloopt zoals verwacht en die extra hulp kunnen gebruiken. De RT vindt voornamelijk op individuele begeleiding plaats. De lessen worden op eigen locatie gegeven maar begeleiding op school is ook mogelijk.

 

RT praktijk Letterbos sluit tijdens de begeleiding aan bij het niveau en de leerstijl van het kind. Het ene kind leert vooral door het horen, een ander kind heeft visuele ondersteuning nodig en weer andere kinderen leren door voornamelijk dingen te doen. Door deze individuele begeleiding kan de begeleiding maatwerk zijn.

 

Het belangrijkste doel is dat het kind weer plezier krijgt in het leren en dat het zelfvertrouwen wordt versterkt. Hierdoor ervaart het kind succes en komt het weer tot bloei!