Alle teksten de baas!

Door 6 simpele stappen te volgen krijgen de leerlingen overzicht en inzicht in teksten bij begrijpend lezen.
Geschikt voor kinderen vanaf groep 5 t/m Voortgezet Onderwijs.

Wist je dat Begrijpend Lezen de basis is voor vrijwel alle schoolvakken?

En dat daarom het aanleren van een goede manier om begrijpend te kunnen lezen, heel belangrijk is voor de rest van je schoolcarrière?

Om goed te leren begrijpen waar een tekst over gaat, begrijpend lezen, is de ontwikkeling van de woordenschat en het niveau van het technisch lezen erg belangrijk. Door na te denken over de tekst en jezelf voortdurend vragen te stellen, worden verbanden gelegd. Hierdoor ontstaat inzicht en overzicht. Je snapt de tekst, ziet het voor je in een plaatje, kan het in je eigen woorden navertellen en je woordenschat wordt (nog) groter!

Andere vakken

Ook bij het vak rekenen, en dan vooral bij verhaaltjessommen, is het leggen van verbanden heel belangrijk. Je moet begrijpen hoe het verhaaltje in elkaar zit. Daarna kun je pas de som uitrekenen. Dus verhaaltjessommen oplossen is eigenlijk ook voor een deel begrijpend lezen!
En natuurlijk gebruik je begrijpend lezen ook voor vakken als aardrijkskunde, geschiedenis en natuur. Als je niet begrijpt wat je leest, kun je je de leerstof niet eigen maken. Of je moet alles letterlijk uit je hoofd leren. Sommige kinderen kunnen dat…… maar begrijpen niet wat ze leren. Ze kunnen alleen reproduceren en bij inzichtvragen vallen ze door de mand. En ook in het voortgezet onderwijs is begrijpend lezen heel belangrijk. Kun je dit niet goed, dan kom je bij het leren van de vakken in de problemen.

Overzicht en Inzicht

Cindy Cornelissen heeft een methode ontwikkeld om kinderen (en volwassenen) op een makkelijke manier met teksten om te leren gaan. In de methode leren de leerlingen in 6 stappen hoe ze door saaie, lange teksten kunnen komen en deze te begrijpen en te onthouden. Door met kleuren te werken, krijgen de leerlingen meer inzicht in de tekst. Mindmappen is ook een onderdeel dat regelmatig gebruikt wordt.

Hoe en wat?

In 10 individuele lessen leert een kind in een tekst te overzien, verschillende leesstrategieën toe te passen, vragen te maken bij een tekst en nog veel meer. Ook wordt aandacht besteed aan hoe je hersenen leren, hoe je ogen lezen en hoe je dit kan combineren. Dit oefenen we door actief aan de slag te gaan.

Ook bestaat er de mogelijkheid om de training in een groepje van 2 tot max. 4 kinderen te volgen. De training bestaat dan uit zes lessen van 1,5 uur.

Als het nodig is doe ik eerst een diagnostisch onderzoek om te achterhalen waar de problemen zitten. Daarmee kunnen we gericht aan de slag met de onderdelen die uit het onderzoek komen.

Kosten?

De kosten voor de individuele training zijn € 450,00 voor de tien lessen van 45 minuten, inclusief materiaal. Extra lessen kosten € 47,50 per les.
Voor een groepstraining (min. 2 max. 4 kinderen) bedragen de kosten € 275,00 voor zes lessen van 1,5 uur, inclusief materiaal. De groepstraining gaat door bij minimaal 2 kinderen.