Hallo, ik ben Ingrid Hendriks. Ik ben een gediplomeerd remedial teacher en heb een ruime ervaring in het primaire onderwijs. Naast mijn ervaring in het primaire onderwijs heb ik heb ook gewerkt als dyslexiebehandelaar voor ONL (Onderwijszorg Nederland), waar ik kinderen wekelijks begeleidde met dyslexie.

Het werken met kinderen met leerproblemen was voor mij de reden om na de PABO aansluitend de tweejarige post HBO opleiding IB/RT te gaan volgen. Om mij verder te specialiseren in de verschillende aspecten van lees- en spellingproblemen bij kinderen en de specifieke begeleiding van kinderen met dyslexie, heb ik de  Masteropleiding Special Educational Needs (SEN), richting lees-, spelling- en dyslexiespecialist met succes gevolgd. Omdat ik mij ook meer wilde verdiepen in de rekenproblematiek heb ik de cursus “Behandelaar Ernstige Reken- en Wiskundeproblemen en Dyscalculie (ERWD)” gevolgd zodat ik kinderen met rekenproblemen ook goed kan begeleiden.

Ik volg regelmatig cursussen en trainingen om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen binnen mijn vakgebied om kinderen nog beter te kunnen begeleiden.

De onderstaande opleidingen, cursussen en trainingen heb ik gevolgd:
  • Opleiding Intern Begeleider-Remedial Teacher bij INHOLLAND
  • Master SEN dyslexiespecialist bij Fontys Hogeschool
  • Studie Lezen, Spelling en dyslexie LBRT (Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers)
  • Studie Dyscalculie LBRT (Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers)
  • Cursussen Zo leer je kinderen lezen en spellen 
  • Gecertificeerd onderzoeker RD4 (Reken Diagnostisch Onderzoek)
  • Trainer Alle teksten de baas! Begrijpend lezen voor groep 5 t/m voortgezet onderwijs
  • Trainer Succes met Rekenen!
  • Trainer “Ik leer anders”
  • Trainer CITO in BEELD
  • Trainer Ik leer leren
  • Trainer Taal in Blokjes
  • Trainer Reken Bootcamp en Spelling Bootcamp
  • Diverse reken, lees en spelling cursussen bij Onderwijspraktijk Harry Janssens
  • Ambassadeur Leer de tafels met de stoplichtkaartjes

Ik ben lid van de LBRT (Landelijke Beroepsvereniging van Remedial Teachers) en werk volgens de richtlijnen van deze beroepsvereniging. Daarnaast ben ik lid van Balans (vereniging voor ouders van kinderen met een leer- en/of gedragsstoornis).

Voor informatie, aanmelding of een vrijblijvend intakegesprek kunt u per e-mail of telefonisch contact opnemen met RT praktijk Letterbos, of klik hier voor de folder.