Training ‘Ik leer anders’

Het onderwijs is voornamelijk gericht op kinderen met een auditieve leerstijl en sluit onvoldoende aan bij de visuele leerstijl van een kleine groep kinderen. Doordat deze kinderen niet in woorden maar in beelden denken wordt de inhoud van de lesstof onvoldoende begrepen en onthouden waardoor er leerproblemen kunnen ontstaan.

RT helpt onvoldoende omdat er meer informatie op ‘foute’ wijze wordt aangeboden. Door de informatie te vertalen naar beelden en top-down (vanuit het grote geheel) aan te bieden, kan de lesstof wél eigen gemaakt worden.

Tijdens de training ‘Ik leer anders’ leren kinderen deze techniek zelf toepassen en de lesstof in de klas goed te kunnen volgen.

De training ‘Ik leer anders’ is geschikt voor leerlingen die problemen hebben met:

  • Taal: spellen, (begrijpend) lezen
  • Rekenen: tafels, plus en min sommen
  • Onthouden van informatie
  • Concentratie: snel afgeleid
  • Organisatie en/of klokkijken

De training ‘Ik leer anders’ wordt gegeven aan ouder én kind. Ouders krijgen handreikingen om hun kind thuis verder te begeleiden met deze methode. Voor een optimaal rendement van de training is thuis regelmatig oefenen van groot belang. Soms kiezen ouders ervoor de begeleiding individueel voort te zetten, hiervoor geldt het tarief voor remedial teaching.

De training ‘Ik leer anders’ bestaat uit 4 sessies van 60 minuten. De kosten van de training zijn €259,- (inclusief het werkboek).

Meer informatie kunt u vinden op https://www.ikleeranders.nl/beelddenken/