Intakegesprek

Dit gesprek is vrijblijvend en kosteloos.

Onderzoek € 52,50

Voor het maken van een goed handelingsplan is het van belang om en goed zicht te hebben in wat uw kind wel en niet kan. Door toetsing en een gesprek met uw kind wordt er niet alleen inzicht gekregen in het niveau, maar ook in de werk- en denkwijze van uw kind. Deze gegevens worden verwerkt in het verslag.

Opstellen handelingsplan € 52,50

Voorafgaand aan iedere begeleidingsperiode  wordt er een handelingsplan opgesteld.

Remedial Teaching € 52,50 per uur

Een sessie van 60 minuten bestaat uit 45 minuten intensief contact met uw kind en 15 minuten voor evaluatie en voorbereiding.

Evaluatie € 52,50

Na de begeleidingsperiode wordt er in overleg een evaluatieverslag gemaakt. Dit verslag wordt in een evaluatiegesprek met u, uw kind en eventueel de leerkracht besproken.

Bij verhindering en/of ziekte: In geval van verhindering of ziekte van uw kind dient u dit uiterlijk 24 uur van tevoren door te geven, anders wordt de behandeltijd in rekening gebracht.

De tarieven voor onderzoek en begeleiding zijn BTW vrij en gebaseerd op de richtlijnen van de Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teacher: www.lbrt.nl

De algemene voorwaarden kunt u hier downloaden.